Archiv - Václav Vlasák

Přejít na obsah
Cenu má pouze cesta. Jen ona trvá" - Antoine de Saint-Exupéry.
Zde nejdete fotografie z mého archivu, vše foceno na kinofilm, použité přístroje jsou různé (viz fototechnika).
1984
Zemědělský rok
Svoji profesní dráhu jsem začínal na státním statku, a tak zemědělské práce byly častým objektem pro můj fotoaparát. Od leteckého hnojení za pomoci "Čmeláka", přes jarní práce až po sklizeň a senážování. Také se v tomto roce konala Zemědělská olympiáda, kde jsem zabojoval v plavání. Rozptýlením byla soutěž zručnosti v sekání kosou.
  
Autokros
Po rozšíření a úpravě motokrosové trati byly několik let k vidění závody v autokrosu. Ne všichni však byli z toho nadšeni. Především obyvatelé Kadaně z druhé strany řeky si stěžovali na hluk a velkou prašnost. Závody však vždy přilákaly velké množství diváků.  
        Stromky 84
Sázení stromků v Krušných horách byla akce, už nevím kdo byl hlavním organizátorem, která měla zlepšit stav lesů poškozených exhalacemi z tepelných elektráren. Práce to nebyla lehká, ale užila se i zábava. Účast byla dobrovolná. Z této několikaleté akce se zachoval i filmový záznam (8 mm) na nekvalitní ruskou kamerku. Jeho digitální kopii najdete zde...
Život v Kadani
Průřez rokem 1984 uzavírám výběrem z akcí, které se v Kadani v tomto roce konaly, a kterých jsem  se se svou pětiletou dcerkou zúčastnil. V té době jsem fotografoval nejvíce rodinu, což je pochopitelné. Jen litují, že jsem se víc nezabýval dokumentací Kadaně. Po 89 prošla postupně velkou změnou a její současná podoba je až neuvěřitelná.
1985
Poslední spartakiáda
Největší akcí v tomto roce byla spartakiáda. Fotografie jsou jak z oblastního kola v Kadani, tak ze Strahova. Byla to poslední spartakiáda. Škoda, že nezůstala dále na dobrovolnosti. Škoda je i Strahova. Určitě by se taková aréna hodila i na jiné akce. Ještě že nejdou zrušit vzpomínky.  
Václav III
Hlavní události roku bylo pochopitelně narození syna, třetího toho jména v řadě. Hlavním objektem k focení se tak stal on. Ale zákonitě následovalo i více starostí a méně času na focení.  
1986
První máj
Prvomájové oslavy patřily v té době ke každoročnímu koloritu doby. A pochopitelně také burcující transparenty. Jako malý jsem měl rád alegorické vozy, kterých a během času spíše ubývalo.  
Autokros byl na špičce
V tomto roce byl autokros v Kadani asi nejvíce na špici, to se týká organizace, kvalitou závodů i účastí jezdců.  
Stromky pokračují
Akce na záchranu lesů v Krušných horách pokračovala několik let. Dík za snahu. Výsledek byl po letech viditelný, s čeho měli účastníci radost. Pak ale lesy postihla další rána.
1987
Maturitní ples stavebky
V tomto roce měli svůj maturitní ples studenti 4 D SPŠS ročníku 1983-87. V této třídě maturoval také můj synovec Zbyšek. Tak jen malá vzpomínka na slavnostní událost.
Kadaň
Pár záběru jako doklad běhu historie. Stále lituji, že jsem se mapování tehdejší situace nevěnoval vice.  Ale tenkrát člověk přemýšlel o každém snímku, nebylo to nyní jak „střelba“ s digitálem.  
Stromky
Akce na obnovu lesů v Krušných horách pokračovala také v tomto roce. Krušná práce, ale výsledek byl po letech viditelný.  Bohužel po letech přišly jiné rány, které lesům neprospěly.

1. máj
Tradiční organizovaná oslavu Svátku práce. Tentokrát detail defilé průvodu před tribunou na Mírovém náměstí. Jinak jsem se focení těchto oslav nijak nevěnoval. Hlavně rodině.  
Letní tábor
Statní statek, oborový podnik Chomutov, měl svůj letní tábor. Nacházel se v Mírči na jihu Čech. Než přijely děti na prázdniny, bylo ho třeba náležitě připravit.
Branný závod
Branná výchova byla v té době silně rozšířená. Nejen na školách v rámci výuky, ale také v podnicích. Ani zemědělství nebylo výjimkou. V konkrétním případě šlo o závod posádek vozidel s přidanými klasickými brannými prvky.  
Soutěž zootechniků
Součástí vzdělávání a ověřování znalostí mladých pracovníků byly tehdy soutěže zručnosti v rámcí hnutí ZENIT. Dá se říci, že účast byla dobrovolná. Vítězové ale mohli očekávat upevnění pracovních pozic.
1988
Arménie
Podívat se do této krásné země jsem měl díky zájezdu organizovanému pro zemědělce. Jerevan, jezero Sevan, historické památky i svědectví o osudu Arménu. A z hotelu, který již nestojí(není divu) pohled na Ararat. Zemědělství tehdy daleko za námi. Lidé ale milí.  
Setkání mládeže
Spíš by se dalo napsat setkání mladých pracovníků státních statků z okresu Chomutov a Karlovy Vary. Tehdy jeden okres – jeden statek. Konaly se pod hlavičkou SSM, ale o politiku na nich v té době určitě nešlo. Spíš o dobrou zábavu a rivalitu v netradičních soutěžích. Mladí lidé měli v té době o budoucnosti svou představu. Místa setkání se střídala pode pořadatele, tentokrát účastníky hostil Chomutov v Mírči. Kolorováno umělou inteligencí od Adobe.
Václav Vlasák (c) 2023-24
Návrat na obsah